Jaarverslag 2022

 

DOEN, DURVEN EN DOORGAAN

Jaarverslag 2022 – Leger des Heils Midden-Nederland

Open het jaarverslag

 

Iedereen doet mee

Voorwoord

 

In 2022 nam het aantal mensen dat aanklopte bij het Leger des Heils toe. Wat opvalt, is dat steeds meer jongeren ons nodig hebben. Al deze mensen hebben een leven dat ontwricht is geraakt, waardoor ze niet goed meer kunnen meedoen in de samenleving. Wij zijn er voor deze mensen. Door hun levenskracht aan te boren en specialistische ondersteuning op maat te bieden, kan ook voor hen een gewoon leven weer mogelijk zijn.

I

n het afgelopen jaar hebben we stappen gezet in het realiseren van onze dromen. In elke centrumgemeente een Herstelacademie is er een van. De eerste Herstelacademie is onlangs van start gegaan in Utrecht. In het kader van ons focuspunt ‘Wonen eerst’ blijven we dromen en ons inzetten voor meer woningen voor onze deelnemers, het liefst zelfstandig maar ook intramuraal. Daarnaast krijgt onze droom om jeugdzorg kleinschaliger en integraal aan te bieden steeds meer gestalte met de komst van gezinshuizen.

Natuurlijk stond 2022 ook in het teken van hulp bieden aan mensen in nood. In diverse gemeenten zijn we nauw betrokken bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Activering achten we van levensbelang voor alle mensen. Daarom is sinds vorig jaar in al onze locaties een activeringscoach actief, die deelnemers dagelijks tot een zinvolle dagbesteding stimuleert. Of dat nu werk is, sport, een hobby of vrijwilligerswerk.

Wij geloven dat voor God ieder mens waardevol is. Dat drijft ons in ons dagelijkse werk. We zijn dankbaar voor alle hulp die we in samenwerking met ketenpartners hebben kunnen bieden. Daar zetten onze medewerkers zich elke dag met hart en ziel voor in.

Leger des Heils Midden-Nederland

 

 

Jan Jans

Regiodirecteur

Marjo Septer

Directeur bedrijfsvoering

Jannine van Schothorst

Directeur zorg

 

Onze droom

Een herstelacademie in elke centrumgemeente

 

Wat is een herstelacademie?

 

 

 

De vraag die overblijft na een verslaving:

‘Wie ben ik?’

 

In 2019 startte Leger des Heils Midden-Nederland met de eerste herstelgroepen. Gevormd door en voor mensen die een periode van ontwrichting hebben meegemaakt. Het voorziet in een behoefte: begin 2023 is de eerste Herstelacademie geopend in Utrecht.

‘De Herstelacademie is een plek, een vrije ruimte, waar mensen heel concreet aan hun herstel kunnen werken’, zegt Aron Kroon, een van de drijvende krachten erachter. ‘Je kunt er bijvoorbeeld deelnemen aan een van de herstelgroepen die dagelijks draaien. We bieden die in verschillende varianten. Bij de variant ‘Herstel in beeld’ wordt gewerkt met foto’s die de deelnemer zelf maakt en die raken aan thema’s die belangrijk zijn voor zijn of haar herstel. Denk aan een vogelhuisje waarvan het dak stuk is. Dat kun je op jezelf betrekken: wat is er bij mij stukgegaan en heb ik te repareren? Dat met elkaar delen levert herkenning op en de mogelijkheid elkaar daarin te supporten. Ook bouw je via de Herstelacademie een sociaal netwerk op, wat een belangrijke factor is in het herstel. Zo kom je samen verder.’

In de Herstelacademie kunnen mensen ook de OKEE-cursus volgen (Ontwikkelen Kennis en Ervaring), een traject van 16 weken waarin mensen leren zingeving en betekenis aan hun leven te geven, zodat ze niet opnieuw ontwricht raken. Dit jaar volgen voor het eerst ook medewerkers van het Leger des Heils, die ervaringsdeskundigheid hebben, de cursus. Aan de herstelgroepen en cursussen nemen gemiddeld 100 mensen per jaar deel.

Zelfstigma
Vaak denken mensen dat je leven weer ‘gewoon’ is als je een dak boven je hoofd hebt en een verslaving onder controle. Maar dan begint het herstel pas echt en komen de vragen op je af: wie ben ik, wat is er met mij gebeurd en hoe heeft dat kunnen gebeuren? Aron: ‘Dat herstelproces is super persoonlijk en heel intensief. Mensen vinden hun weg wel, maar kampen soms met terugval doordat ze niet tot de kern dúrven komen, omdat het zo zwaar is. Herinneringen aan misbruik zijn vaak jarenlang weggestopt of verdoofd. Uit die cirkel komen en afrekenen met het zelfstigma dat er vaak een resultaat van is, lukt niet iedereen en duurt soms een heel leven.’

Ambities
Het is de bedoeling in 2023 ook in Almere en Lelystad een Herstelacademie te openen. Daarvoor is en wordt hard gewerkt aan het opbouwen van een community; de eerste vereiste om de plannen te realiseren. De community bestaat uit de deelnemers van de herstelgroepen en OKEE-trainingen, die vaak zelf ook weer een rol gaan spelen in het opzetten van nieuwe activiteiten. De Herstelacademie wordt niet gesubsidieerd, vandaar dat er ook een netwerk van mensen en bedrijven wordt opgezet die zich financieel aan de Herstelacademie willen verbinden.

 

 

Jaaroverzicht 2022

Hoogtepunten uit 2022

 

Januari

27 Talent in beeld! Bewoner René van Adelante 1 vindt het fijn om gedichten te schrijven. En juist door talent en passie te benutten, vinden we samen weer een weg naar herstel. Luister je mee naar zijn voordracht?

Maart

14 Feest! Onze nieuwe dag- en nachtopvang aan de Biltstraat in Utrecht is officieel geopend door wethouder Rachel Streefland.

Maart

23 Aan de Zeehaenkade in Utrecht wordt een tijdelijke opvanglocatie geopend voor Oekraïnse vluchtelingen.

 

Maart

29 Onze jongeren van Vast en Verder beleven een dag om nooit te vergeten. Samen met Drive For Life maken zij een ritje in de meest schitterende auto’s.

 

April

6

Opvangrun 2022! Een sportieve tocht langs verschillende opvanglocaties in Utrecht. Sport verbindt.

Mei

11 Na twee jaar eindelijk weer een kunst- en theatergala! Wederom ongekend talent op het podium!

 

Mei

13 Project Housing First gaat van start in Almere. Roy krijgt als eerste de sleutels van zijn nieuwe woning via het project.

Helaas is Roy inmiddels overleden.

 

Mei

25 Overname! Leger des Heils neemt beschermd wonenlocatie Tikvah in Lelystad over van Stichting Timon.

 

Juni

20 De ADSU (Aan de slag in Utrecht) organiseert samen met verschillende zorgorganisaties een spetterende FUIF voor deelnemers en medewerkers.

 

Juli

15 Bij zes cursisten van de OKEE-cursus kan de vlag uit. Drie van hen stromen door naar de mbo-opleiding ‘Sociaal begeleider met Ervaringsdeskundigheid’.

 

Juli

25 Ook op de warmste dag van het jaar gaan medewerkers van de Soepfiets de straat op opzoek naar buitenslapers. RTV Utrecht liep een avond mee.

 

Augustus

5 Mark Rutte brengt een bezoek aan de opvang Oekraïne in het Provinciehuis Utrecht.

September

13 Sleuteloverdracht! De eerste bewoners van gemengd wonenproject de Generaal in Utrecht krijgen de sleutels van hun nieuwe woning.

 

September

24 Wij streven ernaar om een goede buur te zijn! Burendag wordt dan op veel plekken ook feestelijk gevierd.

 

Oktober

13 Samen doen! Op jeugdlocatie de Wissel in Utrecht zetten ruim 40 collega’s van Daimler Truck Financial Services Nederland B.V. zich in voor onze bewoners en collega’s.

 

November

17 Gezinshuisouders Rockey en Melisa openen het eerste gezinshuis in de regio Gooi en Vechtstreek.

 

November

19 Met de koude winterdagen voor de deur opent het Leger des Heils opnieuw een tijdelijke opvanglocatie in Almere Poort.

 

Januari

27 Talent in beeld! Bewoner René van Adelante 1 vindt het fijn om gedichten te schrijven. En juist door talent en passie te benutten, vinden we samen weer een weg naar herstel. Luister je mee naar zijn voordracht?

Maart

14 Feest! Onze nieuwe dag- en nachtopvang aan de Biltstraat in Utrecht is officieel geopend door wethouder Rachel Streefland.

Maart

23 Aan de Zeehaenkade in Utrecht wordt een tijdelijke opvanglocatie geopend voor Oekraïnse vluchtelingen.

 

Maart

29 Onze jongeren van Vast en Verder beleven een dag om nooit te vergeten. Samen met Drive For Life maken zij een ritje in de meest schitterende auto’s.

 

April

6

Opvangrun 2022! Een sportieve tocht langs verschillende opvanglocaties in Utrecht. Sport verbindt.

Mei

11 Na twee jaar eindelijk weer een kunst- en theatergala! Wederom ongekend talent op het podium!

 

Mei

13 Project Housing First gaat van start in Almere. Roy krijgt als eerste de sleutels van zijn nieuwe woning via het project.

Helaas is Roy inmiddels overleden.

 

Mei

25 Overname! Leger des Heils neemt beschermd wonenlocatie Tikvah in Lelystad over van Stichting Timon.

 

Juni

20 De ADSU (Aan de slag in Utrecht) organiseert samen met verschillende zorgorganisaties een spetterende FUIF voor deelnemers en medewerkers.

 

Juli

15 Bij zes cursisten van de OKEE-cursus kan de vlag uit. Drie van hen stromen door naar de mbo-opleiding ‘Sociaal begeleider met Ervaringsdeskundigheid’.

 

Juli

25 Ook op de warmste dag van het jaar gaan medewerkers van de Soepfiets de straat op opzoek naar buitenslapers. RTV Utrecht liep een avond mee.

 

Augustus

5 Mark Rutte brengt een bezoek aan de opvang Oekraïne in het Provinciehuis Utrecht.

September

13 Sleuteloverdracht! De eerste bewoners van gemengd wonenproject de Generaal in Utrecht krijgen de sleutels van hun nieuwe woning.

 

September

24 Wij streven ernaar om een goede buur te zijn! Burendag wordt dan op veel plekken ook feestelijk gevierd.

 

Oktober

13 Samen doen! Op jeugdlocatie de Wissel in Utrecht zetten ruim 40 collega’s van Daimler Truck Financial Services Nederland B.V. zich in voor onze bewoners en collega’s.

 

November

17 Gezinshuisouders Rockey en Melisa openen het eerste gezinshuis in de regio Gooi en Vechtstreek.

 

November

19 Met de koude winterdagen voor de deur opent het Leger des Heils opnieuw een tijdelijke opvanglocatie in Almere Poort.

 

 

Onze droom

Wonen eerst. Soms ook intramuraal

 

Neem een kijkje in Veldwijk

 

Elke dag een nieuwe kans

Een menswaardig bestaan voor iedereen

 

Domus+ Veldwijk ligt onder de rook van Utrecht, in een prachtig groene en waterrijke omgeving. Hier wordt mensen met een ontwricht leven een menswaardig bestaan geboden.

Midden in het weiland staat een verzameling cabins bij een hoofdgebouw. Een paar bewoners ervan zitten bij een picknicktafel te roken in het ochtendzonnetje. In het hoofdgebouw iets verderop is het team bezig met de overdracht. Woonbegeleider Nino rapporteert hoe de bewoners er vanmorgen bij zitten. De een heeft fase groen, een ander is onrustig, weer een ander is net teruggekeerd na twee dagen in de gebruikersruimte in Utrecht te hebben doorgebracht. Met hem gaat het niet goed, vinger aan de pols dus en voor de zekerheid ook overleggen met de casemanager.

Perspectief op maat
Persoonlijk begeleider Nathalie werkt hier nu anderhalf jaar. Ze is van het motto ‘een dag zonder lach is een dag niet geleefd’. De doelgroep op Veldwijk fascineert haar. ‘Als ik de lach van Nicky als ringtone zou kunnen krijgen, zou ik het meteen doen. Ik kan aan de situatie van de bewoners niets veranderen, maar ik kan ze wel een leuke dag geven. Daarmee maak ik het verschil. Als je hier werkt, moet je instelling zijn elke dag als een nieuwe dag te zien. Of je hier nu tot je dood blijft wonen of kunt uitstromen; voor iedereen geldt perspectief op maat. Ook voor de mensen die hier hun leven hebben, is dat niet uitzichtloos.’

‘Nicky’ heet in het echt Patrick, maar dat vindt hij een lelijke naam. Hij snapt niet hoe zijn ouders hem die hebben kunnen geven. Hij woont nu twaalf jaar op Veldwijk. Openhartig vertelt de man met de felblauwe ogen waarom. ‘Ik kan niet alleen zijn, snap je, dat is mijn probleem. Dan voel ik me eenzaam en dan sla ik weleens gaten in de muren. Ik ben psychisch niet in orde, zie je. Daar komt dat door.’ Voor Nicky is de prikkelarme omgeving van Veldwijk goed.’

‘Als je hoort wat voor achtergrond ze hebben, dan kun je veel verdragen.’

Etensresten in je baard
Nicky wil vandaag graag geschoren worden, want zijn baard kriebelt en er blijft ook eten in hangen. Samen met Nadia, de stagiair, loopt hij naar zijn cabin. De kleine kamer staat propvol, met bierblikjes op alle horizontale vlakken. Hij zet een aftandse klapstoel op de enige vrije vierkante meter voor de televisie en dan zet Nadia de tondeuse op zijn gezicht. Gedwee ondergaat hij de operatie. Als begeleider Nino even later binnenkomt kent die ‘Swiebertje’ haast niet terug. ‘Ik ben al mijn wilde haren kwijt’, constateert Nicky na een inspectie in de badkamer. Op één plekje in z’n hals na, daar moet Nadia nog even bij. ‘Ja, ik ben kritisch hoor’, lacht hij. En tegen Nino: ‘Pak effe die bezem, er ligt allemaal haar op de grond.’ Nino pakt de bezem, maar het vegen mag Nicky zelf doen.

Lachen met de mannen
Nadia loopt terug om de tondeuse op te bergen. Ze vindt dat ze een leuke stage heeft op Veldwijk. ‘Je kan heel erg lachen met de mannen, ze zijn heel puur. Als ze gedronken of gebruikt hebben, kunnen ze ook moeilijk en agressief zijn, vooral verbaal. Maar als je hoort wat voor achtergrond ze hebben, dan kun je veel verdragen. Haast iedereen heeft een slechte jeugd gehad.’

Chris komt kijken wie er met Nadia staat te praten. De nieuwsgierige en vrolijke man complimenteert haar uitbundig met haar ‘leuke koppie’. Ook Chris heeft een verslaving. ‘De meeste bewoners kunnen niet zonder bier en blowen’, vertelt Nadia. ‘Daarom maken we bierafspraken. Een enkeling lukt het om te stoppen of flink te minderen met alcohol.

‘Kon ik de lach van Nicky maar als ringtone krijgen’

Hartstikke leuke gasten
Woonbegeleider Nino heeft Nicky geholpen met douchen en staat nu klaar om naar de gezamenlijke ruimte te gaan voor de lunch. In de eetruimte zitten al een stuk of acht bewoners klaar. Wel jammer dat het allemaal varkensvlees is, vindt Benno. Hij denkt aan de twee biefstukjes die hij in z’n koelkast heeft liggen. Maar vooruit, hij wil toch twee kaassoufflé’s en een rundvleeskroket, maar niet als die in hetzelfde frituurvet zijn gebakken als de frikandellen. Ze zijn halal, krijgt hij te horen van assistent-dagbesteding Mike, die ook aan tafel zit. Mike begrijpt de bewoners als geen ander, want hij had zelf ook een onveilige jeugd. ‘Ik kan veel van de jongens hebben maar als ze me verrot vloeken zeg ik waar het op staat. Dat werkt de-escalerend. Een brede rug moet je wel hebben in dit werk, maar ik vind het heerlijk om zo op hen betrokken te zijn. Ze hebben allemaal iets meegemaakt wat overeenkomt met wat ik zelf heb meegemaakt.’

‘Makronie’
Chris komt binnen. Zijn humeur is omgeslagen. Chagrijnig doet hij z’n beklag bij Mike over een deurklink die op onverklaarbare wijze is verdwenen. Mike verzekert hem ervan dat aan het probleem wordt gewerkt. Daar montert Chris weer een beetje van op. ‘Neem ook een frikandel’, roept Nicky met z’n mond vol. Maar daar heeft Chris geen interesse in en ook niet voor het restje ‘makronie’ van gisteren. In de bloemkool die voor vanavond op het menu staat, heeft helemaal niemand zin. Zeker niet nu ze hebben gehoord van de biefstukjes van Benno.

 

2022 in cijfers

Personeel en bedrijfsvoering

 

Het aantal medewerkers is

1.615

De gemiddelde leeftijd is

41

Het ziekteverzuim is

8,3%

Het aantal medewerkers in het primaire proces is

1.228

Het aantal medewerkers in de ondersteunende diensten is

387

Het aantal vrijwilligers is

478

En het aantal stagiaires is

63

Het aantal unieke deelnemers is

4.359

Hun gemiddelde leeftijd is

45

Het aantal deelnemers die van WMO naar WLZ doorstromen is

59

En het aantal deelnemers dat is uitgestroomd volgens plan is

2.135

Financieel overzicht 2022
2022*20212020
ZvW-WLZ57.698 48.824 39.139
Gemeenten 34.547 34.760 34.800
Forensische zorg 18.931 20.270 19.273
Overige opbrengsten 12.535 7.631 8.870
Eigen bijdragen cliënten 2.063 1.820 1.893
Bedrijfsopbrengsten125.774 113.305 103.975
Personeelskosten 86.380 79.081 73.636
Afschrijvingen 2.704 2.765 2.758
Overige bedrijfskosten 34.691 30.174 27.575
Bedrijfskosten123.775 112.020 103.969
Financiële baten en lasten-1.063 -1.010 -1.178
Bijdragen LdH middelen185 74 321
Resultaat1.121 349 -851
Bedragen x 1.000
*De cijfers van 2022 zijn onder voorbehoud

De stijging van de omzet in 2022 ten opzichte van 2021 wordt veroorzaakt door een verdere groei van het aantal Wlz-indicaties en subsidies in het kader van de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Deze laatste activiteiten hebben ook gezorgd voor een deel van de stijging van de personele kosten. De arbeidsmarkt blijft schraal, mede hierdoor wordt een groot beroep gedaan op Personeel Niet in Loondienst. De hiermee gepaard gaande extra kosten worden niet geheel gecompenseerd door stijging van de tarieven.

 

Onze droom

Naar kleinschalige en integrale jeugdzorg

 

Gezinshuisouder vertelt

 

 

 

‘Je geeft het  beste 

van jezelf’

 

 

Rocky Halley (30) runt samen met zijn vrouw Melisa sinds vorig jaar gezinsgroep Homeostasis in Huizen. Ze vormen een gezin met vijf kinderen die veel hebben meegemaakt en waar problemen zijn op verschillende leefgebieden. ‘Ik kom zelf uit een pleeggezin, dus ik herken veel.’

‘Het gedrag van de kinderen in onze gezinsgroep is pittig en soms onvoorspelbaar. Ik hou daarvan, dat geen dag hetzelfde is en dat je elke situatie weer opnieuw moet inschatten en ernaar moet handelen. Maar het vraagt ook de nodige opoffering. Ik doe dit werk met mijn hart, uit liefde, maar in de praktijk moet ik veel meer op mijn kennis en mijn verstand varen. De emotionele nabijheid die we bieden, roept bij sommige kinderen spanning op omdat het te dichtbij komt. Dat merk ik aan hun gedrag: opstandigheid, slecht presteren op school en er gaat hier ook weleens een stoel over de gang ja. Ik leer van mijn falen en moet elke dag weer opnieuw kijken hoe ik het aan ga pakken. Maar omdat ik zelf in een pleeggezin ben opgegroeid, herken ik veel.

Een nacht ijs
Toen we hieraan begonnen, wist ik dat het intensief zou zijn. We zijn dan ook niet over een nacht ijs gegaan. We hebben ons stevig in het fenomeen gezinsgroep verdiept voordat we de sprong waagden. Jeugd heeft altijd mijn hart gehad. Melisa en ik vangen bewust kinderen tussen de 10 en de 18 op, pubers dus. We willen laten zien dat ze welkom zijn bij ons. Ik wil ze verantwoordelijkheden leren, zelf je kleren wassen, zelf je bed opmaken, zelf koken. Zo probeer ik ze klaar te stomen voor de echte wereld. Mensen gaan echt geen rekening met ze houden om wat hen is overkomen. Ze zullen hard moeten werken. Maar een harde werker wint altijd. Dat is mijn motto.

Ik vind dit werk prachtig om te doen. Soms moet ik strak zijn en een kind leren door de zure appel heen te bijten. Maar als ik dan zie hoeveel eigenwaarde dat creëert – zie je wel, ik kan dit – dan is dat heel mooi. Mijn grootste kracht is dat ik rust breng, dat ik altijd rustig blijf praten, hoe hoog een kind ook in de emotie zit.

Kleine momenten
Voor dit werk hoef je echt geen superspeciale kwaliteiten te hebben. Een lange adem, geduld en doorzettingsvermogen zijn wel echt een must. Maar het gaat erom dat je er bent, dat je plezier met ze maakt, samen eet of even in de auto ergens heengaat. Die kleine momenten maken het zo mooi, die doen kinderen groeien. Tijd, aandacht en liefde, daarmee los je de helft van de problemen op. De rest is maatwerk.’

Het Leger des Heils kent gezinshuizen, gezinsgroepen en behandelgroepen. Een gezinshuis is een kleinschalige woonvorm waar kinderen en jongeren voor korte of langere tijd samen opgroeien met professionele opvoeders, die de opvoeding waar het kan delen met de ouders. Een gezinsgroep biedt intensievere en zwaardere zorg dan een gezinshuis, maar nog steeds in de setting van een gezin en met pedagogische ondersteuning. Hier wonen kinderen en jongeren die normaliter op een behandelgroep zouden wonen.

 

Onze droom

Bedrijven dragen een steentje bij

 

Relatiemanager zakelijke markt vertelt

 

 

Samen doen!

Daar wordt iedereen blij van

 

Mede dankzij Mul B.V. zijn we dit jaar gestart met het realiseren van een belevingstuin voor de bewoners van Zorgcentrum Buitenhaeghe in Almere. Een enorme toevoeging voor onze locatie. Check hier de vlog.

ING Change heeft zich ingezet voor Hirundo in Amersfoort en de dag- en nachtopvang in Utrecht.  Hirundo heeft hierdoor het dakterras kunnen uitbreiden met prachtige bloembakken en picknickbanken.

Wát een impact heeft deze herhalende inzet gehad. Een bewoner: “Ik voelde me even niet dakloos”. Ook een andere bewoner gaf aan het zó leuk te vinden dat hij sindsdien vaker van zijn kamer af komt en stappen maakt in activering.

Knauf nodigde ons uit voor hun kerstactie ‘Samen stucje beter, Knauf versterkt je feestdagen!’. Knauf roept hiermee haar relaties op om te doneren aan het goede doel. In 2022 was dit dus voor het Leger des Heils, waarbij Knauf de opbrengst heeft verdubbeld. Check de video hier.

Vastgoedorganisatie Newomij gunt iedereen een dak boven het hoofd. Dankzij de samenwerking en hun financiële ondersteuning, kunnen wij meer dak- en thuislozen een veilige woonplek aanbieden.

Daimler Truck Financial Services Nederland B.V. deed een donatie van maar liefst € 10.000,00 en heeft daarmee jeugdgroep De Wissel in Utrecht een touch-up gegeven door de tuin winterklaar te maken en een loungehoek, fietsoverkapping en drie picknickbanken te realiseren.

Stibo Systems heeft de tuin en buitenmeubels van Bij Bosshardt De PlaYce in Utrecht flink opgeknapt. 

De Utrechtse Uitdaging organiseerde een kerstdiner voor deelnemers van de wijkverpleging in Utrecht. Een feestelijke en muzikale avond.

Mede dankzij Mul B.V. zijn we dit jaar gestart met het realiseren van een belevingstuin voor de bewoners van Zorgcentrum Buitenhaeghe in Almere. Een enorme toevoeging voor onze locatie. Check hier de vlog.

Daimler Truck Financial Services Nederland B.V. deed een donatie van maar liefst € 10.000,00 en heeft daarmee jeugdgroep De Wissel in Utrecht een touch-up gegeven door de tuin winterklaar te maken en een loungehoek, fietsoverkapping en drie picknickbanken te realiseren.

ING Change heeft zich ingezet voor Hirundo in Amersfoort en de dag- en nachtopvang in Utrecht.  Hirundo heeft hierdoor het dakterras kunnen uitbreiden met prachtige bloembakken en picknickbanken.

Wát een impact heeft deze herhalende inzet gehad. Een bewoner: “Ik voelde me even niet dakloos”. Ook een andere bewoner gaf aan het zó leuk te vinden dat hij sindsdien vaker van zijn kamer af komt en stappen maakt in activering.

Stibo Systems heeft de tuin en buitenmeubels van Bij Bosshardt De PlaYce in Utrecht flink opgeknapt. 

Knauf nodigde ons uit voor hun kerstactie ‘Samen stucje beter, Knauf versterkt je feestdagen!’. Knauf roept hiermee haar relaties op om te doneren aan het goede doel. In 2022 was dit dus voor het Leger des Heils, waarbij Knauf de opbrengst heeft verdubbeld. Check de video hier.

De Utrechtse Uitdaging organiseerde een kerstdiner voor deelnemers van de wijkverpleging in Utrecht. Een feestelijke en muzikale avond.

Vastgoedorganisatie Newomij gunt iedereen een dak boven het hoofd. Dankzij de samenwerking en hun financiële ondersteuning, kunnen wij meer dak- en thuislozen een veilige woonplek aanbieden.

Wij geloven dat elk mens telt. Gelooft jullie bedrijf dat ook? Mooi! Laten we de handen ineenslaan, want samen staan we sterker. Met jullie donatie maken we positieve impact in het leven van kwetsbare mensen aan de rand van de samenleving in de regio Utrecht, Flevoland en de Gooi & Vechtstreek. 

Kijk hier voor de samenwerkingsmogelijkheden

Willeke de Bruin

Relatiemanager zakelijke markt

 

Ik leef in een andere werkelijkheid

Gevlucht uit Oekraïne

 

Tot maart vorig jaar woonde Nataliya (35) met haar man en twee kinderen in Kamjanets Podilsky, een stad in het westen van Oekraïne. Nu verblijven zij en haar kinderen al bijna een jaar in het Provinciehuis in Utrecht en vecht haar man tegen de Russen.

‘Op 24 februari zaten we ’s morgens aan het ontbijt, toen onze werkgever belde dat we beter niet konden komen omdat het oorlog was. Mijn man doceert economie aan de universiteit, ik ben daar hoofd studentenzaken. Snel daarna was er luchtalarm. Ik greep wat spullen mee en we renden naar de kelder onder onze flat. Mijn zoontje van vijf was heel erg bang, hij begreep niet wat er gebeurde. Dat ging zo zes tot acht keer per dag. We stonden doodsangsten uit omdat er verderop in de straat drie barakken van Defensie stonden die mogelijk doelwit konden zijn. Na een paar dagen moest ik eten halen, maar de supermarkten waren leeg.

Mijn man had zich bij het leger gemeld om te vechten voor ons land. Ik was trots maar ook bang, want hij weet niets van het leger. Mijn schoonfamilie drong erop aan dat ik zou vluchten om mijn kinderen te beschermen. We hebben er vijf dagen over gedaan om in Polen te komen. Omdat mijn man in Utrecht mensen kende, besloot ik verder te reizen naar Nederland. Daar zijn we heel lief opgevangen in een gastgezin met twee kleine kinderen. De taalbarrière stond wel tussen ons in en ik was ook bang dat we hen overlast zouden bezorgen. Laten we eerlijk zijn: hoe lang kun je ergens te gast zijn? Daarom heb ik een plek in het Provinciehuis gevraagd.

Ik ben heel dankbaar voor de opvang hier. De mensen zijn heel behulpzaam. Ze zien het als ik een moeilijke dag heb en vragen dan hoe het met me gaat. Onze kamer voelt inmiddels als een eigen plekje, maar vooral de eerste maanden voelde ik me ontheemd, alsof ik in een andere werkelijkheid leefde. Hier is alles zo anders, de taal, de gewoontes en dat er voor alles regels en formulieren zijn. Ook maak ik me zorgen over mijn man. Wat gebeurt er allemaal? Mijn man en ik bellen elkaar om de paar dagen, maar ik voel dat hij me niet alles vertelt. Ik moet proberen mezelf af te leiden. Dat doe ik door taarten te bakken, dat was in Oekraïne mijn hobby. Met bestellingen verdien ik een klein inkomen. Als ik taarten maak, denk ik even niet aan wat er in mijn land gebeurt.

Ik ben de situatie zo beu dat ik dagen heb dat ik er niet meer tegen kan. Dan mis ik mijn man heel erg. En de kinderen missen hun vader. Het ziet er niet naar uit dat we binnenkort kunnen terugkeren, maar misschien is het later dit jaar veilig genoeg. Hoe ik naar die dag verlang, daar zijn geen woorden voor!’

Toen vorig jaar Oekraïense vluchtelingen naar ons land kwamen, hebben we gehoor gegeven aan de oproep van gemeenten om opvanglocaties in te richten. In korte tijd hebben we er in de regio Midden-Nederland drie geopend in Utrecht, Almere en Hilversum.

 

Onze droom

Voor iedere deelnemer een vorm van participatie

 

Activering is van levensbelang

 

 

‘Mensen kunnen echt veranderen’

Je plek hervinden in de maatschappij

 

Bij 50|50, de reïntegratietak van het Leger des Heils, kunnen mensen die op afstand van de arbeidsmarkt zijn geraakt een vak leren en hun werkhouding ontwikkelen. Achtergrond doet er niet toe; iedereen is welkom.

Het is negen uur in de ochtend als de witte werkbus voorrijdt bij 50|50, het reïntegratiebedrijf van het Leger des Heils dat de facilitaire en technische dienst van de organisatie ondersteunt. Vandaag staat er een sloopklus in Zeewolde op het programma. Bij een opvanglocatie voor tienermoeders is een oude schuur afgebroken, maar nu moet de fundering er nog uit. Werk aan de winkel dus voor Aron, Amir en Didier, die zich voor vandaag hebben ingeroosterd. Ze gaan dit klusje onder leiding van werkbegeleider en ex-commando Clemens klaren. Clemens: ‘Mensen ontwikkelen hier zowel een vak als hun werkhouding. Het doel is dat ze op termijn kunnen uitstromen naar regulier werk.’

Weinig liefde
De deelnemers worden bij 50|50 aangemeld vanuit diverse locaties van het Leger des Heils, de gemeente Almere en de tbs-kliniek aldaar. Clemens vindt de jongens die daar vandaan komen het meest uitdagend. ‘In de kliniek krijgen ze veel training en therapie. Tbs’ers doen doorgaans heel erg hun best als ze hun eerste stapjes buiten mogen zetten. Het is jammer dat je dat niet in de krant leest. Ze hebben in hun jeugd meestal weinig liefde en aandacht gekregen. Na de commando’s raakte ik zelf ook een tijd van het padje, dus ik begrijp veel van hun gedrag. Ik ben een volgeling van Jezus Christus, vertel ze over Gods liefde en probeer dat zelf ook te geven. Het is prachtig om te zien hoe iemand die eerst heel afwachtend en afstandelijk was me nu elke werkdag een hug geeft als begroeting.’

Druk op de ketel
Op de locatie zijn ook werkbegeleider Frans en vrijwilliger Jan aanwezig. Frans komt uit de bouwwereld en dat komt vandaag goed van pas. Omdat er druk op de ketel zit, moeten de werkbegeleiders zelf ook actief meewerken. Didier en Amir krijgen van Frans de opdracht een stapel oude tegels af te voeren. Zwijgend stapelen ze een knalgele kruiwagen vol, die overduidelijk zwaar is. ‘Lukt het’, vraagt Didier zachtjes aan Amir als die de wagen optilt. Het lukt en even later verdwijnt Amir met de kruiwagen achter de schutting waar de aanhanger staat. Clemens komt ondertussen met een winkelwagentje het terrein op lopen. Daar blijken ook aardig wat tegels in te passen en vijf minuten later rammelt Didier met de winkelkar achter Amir aan richting de aanhanger. Didier heeft twee rechterhanden en leert snel, aldus Clemens. ‘Recent heeft hij ook zijn heftruckrijbewijs gehaald, dus ik ben ervan overtuigd dat hij straks een baan kan vinden, mits hij zijn werkethiek weet vast te houden.’

Goeie mensen hier
In een hoek van de tuin gooit Aron z’n volle negentig kilo in de strijd om te helpen met de balk die Clemens er in z’n eentje niet uitkrijgt. De 34-jarige Aron zat vijf jaar in een tbs-kliniek, vertelt hij tijdens de pauze. Nu woont hij samen met een huisgenoot in een zogenoemde trainingswoning in afwachting van een eigen huis. Hij werkte een tijdje in de bouw, haalde z’n VCA-diploma, maar koos toch voor 50|50. In de bouw praatte hij niet over zijn tbs-verleden. ‘Daar schrikken mensen van. In de kliniek schrok ik zelf ook van bepaalde mensen. Ik ben heel anders dan zij dus het beeld klopt niet altijd. Maar ik geef ze wel gelijk hoor.’ Aron fitnest veel en houdt van tekenen. Vier dagen per week werkt hij bij 50|50, maar als het kon was hij er elke dag. ‘Het zijn goeie mensen hier, dat merk ik. Ze weten van mijn achtergrond maar veroordelen me niet. Ook maakt het niet uit dat ik een kleurtje heb. Voor mij is het belangrijk een daginvulling te hebben, van op de bank zitten wordt geen mens beter.’ Over de reden dat Aron tbs kreeg laat hij zich liever niet uit. Wel dat hij veel tegenslagen in zijn leven heeft gehad. Dat alles wil hij nu achter zich laten. ‘Dat kan, maar dan moet ik wel willen groeien als mens.’ Hij droomt van een gewoon huisje-boompje-beestje leven en werkt daar hard aan. ‘Toevallig dacht ik laatst aan kinderen krijgen. Ik zou een zo goed mogelijk mens aan de maatschappij willen afleveren, iemand met een goed hart.’

Zien dat je verschil maakt
Als de cigarillo is opgerookt en de chocolademelk weggewerkt, gaan de mannen weer verder met het uit de grond wrikken van hardhouten funderingspalen. Ze worden bewaard voor later gebruik. ‘50|50 tech probeert zo veel mogelijk variatie in de klussen aan te bieden’, vertelt Clemens. ‘We halen bijvoorbeeld ook huizen leeg van overleden mensen, vaak hoarders. We vragen de jongens altijd eerst of ze nog spullen kunnen gebruiken en voeren de rest af. Daarna knappen we de woning op. Het is heel bevredigend om een huis weer strak geschilderd op te leveren. En voor de jongens is het fantastisch te zien dat ze verschil maken.’

Clemens

Werkbegeleider bij 50|50 tech

Frans

Werkbegeleider bij 50|50 tech

 

Jan

Vrijwilliger bij 50|50 tech

 

Locatieoverzicht

Het zorgaanbod in Midden-Nederland

 

Download het adressenbestand

 

1

Regio West

Onder regio West vallen Nieuwegein, Lekstroom, Stichtse Vecht, Woerden en de Gooi & Vechtstreek. In deze regio bieden wij ambulante hulpverlening, maatschappelijke opvang en beschermd wonen,  arbeidsre-integratie, jeugdhulp en verpleging & verzorging. Daarnaast zijn er diverse Bij Bosshardt locaties, waar buurtbewoners terecht kunnen voor activiteiten.

2

Regio Oost

Onder de regio Oost vallen Amersfoort, Baarn, Eemland, FoodValley en Zeist. In deze regio bieden wij ambulante hulpverlening, maatschappelijke opvang en beschermd wonen, arbeidsre-integratie, jeugdhulp en verpleging & verzorging. Daarnaast zijn er diverse Bij Bosshardt locaties, waar buurtbewoners terecht kunnen voor activiteiten. 

3

Regio Flevoland

Onder de regio Flevoland valt de hele provincie Flevoland met uitzondering van de Noordoostpolder. In deze regio bieden wij ambulante hulpverlening, maatschappelijke opvang en beschermd wonen, arbeidsre-integratie, jeugdhulp en verpleging & verzorging. Daarnaast zijn er diverse Bij Bosshardt locaties, waar buurtbewoners terecht kunnen voor activiteiten. 

4

Regio Utrecht-Stad

Alle producten in Utrecht-Stad vallen onder deze regio. In Utrecht-Stad bieden wij ambulante hulpverlening, maatschappelijke opvang en beschermd wonen, arbeidsre-integratie, jeugdhulp en verpleging & verzorging. Daarnaast zijn er diverse Bij Bosshardt locaties, waar buurtbewoners terecht kunnen voor activiteiten. 

 

 

 

Bedankt voor je aandacht!

 

Zet je in voor het Leger des Heils

 

Volg ons op Social Media